Kommunekaien på Otterstad

Mellombels avfallsmottak i Modalen

NGIR_logo_cmyk

Fredag 23. september kl 13-19 og  laurdag 24. september kl 9-15.

 

 

Dette kan du levera på eit mellombels avfallsmottak:

  • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall.
  • Farleg avfall
  • Metall
  • Restavfall som er for stort til bossdunken, til dømes stoffmøblar og madrassar.
  • Trevyrke, også trykkimpregnert, inntil 1 m3.
  • Isolerglas kan leverast enkeltvis eller spikra ståande på pall.
  • Eternitt/asbest: skal leverast på pall, innpakka i byggingsplast (dampsperre 0,32 mm).

For spørsmål om pakking og emballering, ring 488 96 148 eller 997 48 822.

         

Dette kan du ikkje levera på eit mellombels avfallsmottak:
• Bildekk  
• Papp/papir og plast
• Medisin (apotek) 
• Matavfall/slakteavfall  
• Hageavfall  
• Tekstilar til Fretex og UFF
• Glas- og metallemballasje
• Ting til gjenbruk
• Fyrverkeri og pyroteknisk utstyr,  sprengstoff og ammunisjon – kontakt politiet      

Web levert av CustomPublish