Ved industribygget

Mellombels avfallsmottak i Modalen

NGIR_logo_cmyk

NGIR set i år opp mellombels avfallsmottak 8. og 9. april i Modalen

Fredag 8. april kl 13.00-19.00 og laurdag 9. april kl 09.00-15.00

Du kan ikkje levera:

  • Matavfall/slakteavfall
  • Bildekk
  • Sprengstoff/fyrverkeri m.m kontakt politiet
  • Medisin skal leverast på apotek
  • Hageavfall
  • Smitteavfall

Du kan levera farleg avfall på avfallsmottaket.

Døme på farleg avfall:

Måling, lim, lakk, olje, sprayboksar, reingjeringsmiddel, syrer, basar, alle typar batteri, plantevernmiddel, lyspærer, lysstoffrøyr, spillolje på tett småemballasje opp til 25 l kanner. NB! All tomemballasje som har innehalde farleg avfall er restavfall. Tomme 200 liters spuns-/spennlokkfat skal leverast som metall på vårrydderute.


For denne ruta gjeld:

  • Personleg oppmøte.
  • Bruk tett emballasje (helst originalemballasje).
  • Tydeleg merking med opplysningar om innhald.
  • Bland aldri ulike stoff. Levér slantane i kvar si flaske. 

For meir informasjon; sjå www.ngir.no

Følg oss på Facebook, så får du oppdatert informasjon.  https://www.facebook.com/ngirrenovasjon/

 

Web levert av CustomPublish