Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik

Livsstilsendringskurs haust 2018

For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.

Dette er eit interkommunalt tilbod over 3 månader, med  følgjande kursdatoar : Tysdag 11.09.18, Tysdag 25.09.18, Tysdag 02.10.18, Torsdag 25.10.18, Torsdag 15.11.18, Tysdag 04.12.18.

Tid:  13.00-15.30

Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant.
Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar.  Teoridel, mat og  lett aktivitet  kvar kurskveld.

Påmelding :innan 31.08.18

På e-post :  post.lms@sing.no

Eller SMS/RING : 40910488 mellom kl 0930-1330,

Kursavgift kr 500,- Dette inkluderar  mat, kaffi/te og kursmateriell. Fastlegen din har fått informasjon og kan også  tilvise deg .

Web levert av CustomPublish