Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik

Livsstilsendring - meistring av eiga helse

For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.

Dette er eit interkommunalt tilbod over 3 månader, med  følgjande kursdatoar: 6.mars, 13.mars, 5.april, 9.mai, 7.juni

Tid:  09:30 – 14:00.

Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant.

Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar. Teoridel, lunsj og fysisk aktivitet kvar kursdag.

Påmelding: innan 24.02.17

På e-post: post.lms@sing.no

Eller SMS/RING: 40910488 mellom kl 0930-1330,

Kursavgift kr 500,- Dette inkluderar lunsj og kursmateriell.

Fastlegen din har fått informasjon og kan også  tilvise deg

Web levert av CustomPublish