Ledige bustadtomter på Mo

Modalen kommune har no fått hand om 5 nye bustadtomter på Mo. Frå tidlegare har kommunen 2 bustadtomter. Prisen for bustadtomtene er fastsett til kr 140 000,-. Dersom det er fleire søkjarar på same tomta vil tildelinga verta avgjort ved loddtrekning. Tildelinga vil skje 01.03.2012.

Seinare tildelingar vil skje etter "først til mølla" prinsippet.

Sjå vedlagt kartskisse

Søknad om tomt kan sendast til:

Modalen kommune

Postboks 44

5729 Modalen

 

Dei som har søkt om tomt tidlegare treng ikkje sende ny søknad.

 

For nærmare opplysningar ta kontakt med:

Inge Kårevik  tlf 56599021  eller 90857512  inge.kaarevik@modalen.kommune.no  eller

Kjell Langeland tlf 56599022 eller 95172577 kjell.langeland@modalen.kommune.no

Web levert av CustomPublish