Landbruk

Landbruk og miljø

Avdelinga for landbruk dekkjer fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, og viltforvaltning. Modalen kommune kjøper landbrukskompetanse frå Meland kommune.

Veterinærvaktordninga i vårt distrikt.
Telefon: 56 51 33 00.

14. mars 2014 Les meir

Bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

Etter at lov om jakt og fangst vart endra den 1. juni 2012 er det nå tillete å nytta seg av kunstig lys i ettersøk av påskutt hjortevilt.

02. september 2014 Les meir

Kva gjer ein om ein køyrer på eller finn sjukt/ skada vilt

Dersom du er uheldig og kjørar på ein hjort eller anna vilt, så er ein pliktig å varsla. Den enklaste måten er å ringja Politiet på 02800, som varslar vidare til ettersøksmannskapet. Det er ikkje straffbart å køyra på vilt, det viktigaste er å varsla om ulykka.

25. august 2014 Les meir

Grøftetilskot i jordbruket

God drenering er avgjerande for å kunne auke matproduksjonen i åra som kjem.
10. juni 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish