Kusntgrasbane

Kusntgrasbane

Kunstgrasbane på Mobøen.

Arbeidet med omlegging til kunstgras på Mobøen går i ekspressfart. FB Maskin AS er ansvarleg for grunnarbeidet og Sport Surface AS skal legge kunstgraset.

 

Grunnarbeida er venta avslutta innan utgangen av mai. Legging av kunstraset vil starte opp så snart grunnarbeida er ferdig og vil truleg vera avslutta innan 20.juni. Nye fotballmål for 5, 7 og 11 fotball er bestilt. Det vil bli sett opp gjerde i ytterkant av ballbana mot fjellet. Trur vi får eit flott anlegg.

Web levert av CustomPublish