Søknadsdato 1. februar.

Kulturmidlar 2018.

Modalen kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar:

Som er heimehøyrande i Modalen.

Som er opne for alle å ta del i.

Som arbeider innanfor ei kulturell målsetjing.

Som legg opp til eigenaktivitet, skaping, framføring eller utøving.

 

Sjå retningsliner for tildeling av kulturmidlar under tenester kultur på heimesida.

Elektronisk søknadskjema ligg under sjølvbetening.

Web levert av CustomPublish