Kulturmidlar 2014.

Modalen kommune lyser ut kulturmidlar og vellagsmidlar for 2014. Lag og organisasjonar i Modalen kan søkja om midlar.

Søknad skal sendast til Modalen kommune, kulturkontoret, e-post inga@modalen.kommune.no innan 7.februar 2014.

Web levert av CustomPublish