Kulturkalender for november og desember 2017

Kulturkalenderen har som føremål å synleggjere dei ulike kulturtilboda i Modalen dei kommande to månadane.
Slik kan både innbyggjarar og besøkjande få ein oversikt over hendingar som finn stad.

 

Har du innspel til kulturkalender for jan-febr. 2018, så set me pris på å høyre frå deg.

 

Klikk her for å sjå kulturkalendaren!

Web levert av CustomPublish