Du er her: Start»Tenester»Kultur

Kultur

Kulturkontoret ligg i samfunnshuset på Mo 2. høgda.

 

Modalen kommune har eit rikt kulturliv. I Bryggjeslottet som er eit allaktivitetshus, er det symjehall, bowling, treningsrom, bibliotek og idrettshall/konserthall. Her er det mange aktivitetar, organiserte idrettstilbod, teater, konsertar og bygdekino. Bryggjeslottet er ein mykje brukt møtestad for innbyggjarane i Modalen.

Kommunen har mange kulturminne. Kulturminnevern er ei høgt prioritert oppgåve. Det er laga ein Kulturminnevernplan og ein kan få tilskot til restaurering av kulturminne.

Modalen har laga fleire lokalhistoriske bøker:

Ei historisk reise i bilete

Menneske i naturen

Elva som fødde bygda

Den vesle kraftkaren

Modalsmat

Turar i Modalen og Stølsheimen

Bygdebøkene, bind 1. og 2.

Kommunen har mange aktive lag og organisasjonar innan ulike interesseområde.

Friluftsliv.

Modalen er turkommunen og innfallsporten til Stølsheimen, det store fjellområdet mellom Sogn og Vossebygdene. Dette er eit av dei vakraste fjellområda på Vestlandet. Modalen har naturperler som Otterstadstølen, Slottet og Nygardsområdet. Her er mange merka turvegar og gode tilhøve for jakt, fiske og friluftsliv. Modalen har eit variert og unikt turterreng. I desse fjellområda kan du finna både glede, mosjon og tid til stille ettertanke.

Kulturkontoret har ansvar for:

Den kulturelle skulesekken, statlege spelemidlar, turistinformasjon, Junior og ungdomsklubb, tilskot til lag og organisasjonar, tilskot til kulturminnevern, samordning av aktivitetar, kulturkalender, Modalsdagane, Borna sin dag, Modalsmarknad, tilrettelegging for friluftsliv.

Kulturkontoret samarbeider med skule, bibliotek og barnehage om  forfattarvitjingar, barneteater, utstillingar, konsertar, og kulturkveldar.

 

Web levert av CustomPublish