Kommunevalet 2015

Solrenningslista og Samlingslista har no levert inn sine framlegg til lister for Kommunestyrevalet 14. september 2015.

Tom Kristian Thorsen er sett på topp på Solrenningslista.  Thorsen er i inneverande periode medlem av kommunestyret og leiar av kontrollutvalet i kommunen. Knut Moe, som dei siste 3 periodane har vore ordførar i Modalen, toppar lista til Samlingslista. Solrenningslista har ikkje kumulert nokon av sine kandidatar medan Samlingslista har kumulert 4 personar.

Web levert av CustomPublish