Kommuneval

Modalen er den einaste kommune i landet som ikkje har partival. Fram til 2003 var det direkte personval i kommunen. Alle vaksne innbyggjarar i kommunen kunne førast opp på lister og dei som fekk flest stemmer kom inn i kommunestyret. Den som fekk flest stemmer av alle, vart som regel ordførar.
Dei to siste periodane har dei som ynskjer å stilla til val organisert seg på to lister, Samlingslista og Solrenningslista.
I kommunestyret er det 13 representantar.

Web levert av CustomPublish