Modalen kommunestyre

Kommunestyret er øvste styringsorganet i ein kommune og har eit særleg ansvar for den heilskaplege styringa av kommunen.

Som øvste plan- og budsjettorgan er det viktig å gjere ei rettvis fordeling mellom ulike interessar og prioritere innafor den samla ressursramma som kommunen rår over.

Modalen kommunestyre har 13 medlemmer og er ikkje partipolitisk samansett. Representantane kjem frå 2 bygdelister: Samlingslista og Solrenningslista.

 

Kommunestyret 2015 -2019_900x600.jpg
Modalen kommunestyre 2015 -2019
 

Solrenningslista

Samlingslista

Ordførar, Tom Kristian Thorsen:

tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no

Varaordførar, Kristin Nåmdal:

kristin.namdal@meland.kommune.no

Linda Neset:

lindaneset@gmail.com

Knut Moe:

kn.moe@hotmail.no

Ann-Jorunn Farestveit:

ann-jorunn-f@hotmail.com

Liv Anne Aanesen:

aktiv.i.modalen@gmail.com

Frank Stian Steinsland:

stian.steinsland@hotmail.no

Kjetil Eikefet:

kjetil.eikefet@lindas.kommune.no

Håvard Engeseth:

havard@unimicro.no

Svanhild Moberg Nordaas:

svanhilds@msn.com

Sigmund Ingvald Vikane:

sigmund.vikane@gmail.com

Roger Wilhelm Fure:

modalen.marked@coop.no

Robert Helland:

robhelland@gmail.com

Web levert av CustomPublish