Modalen kommunestyre

Ordførar i Modalen er Tom Kristian Thorsen.

Kommunestyret er øvste styringsorganet i ein kommune og har eit særleg ansvar for den heilskaplege styringa av kommunen.

Som øvste plan- og budsjettorgan er det viktig å gjere ei rettvis fordeling mellom ulike interessar og prioritere innafor den samla ressursramma som kommunen rår over.

Modalen kommunestyre har 13 medlemmer og er ikkje partipolitisk samansett. Representantane kjem frå 2 bygdelister: Samlingslista og Solrenningslista.

 

Kommunestyret 2015 -2019_900x600.jpg
Modalen kommunestyre 2015 -2019
 

Solrenningslista

Samlingslista

Ordførar, Tom Kristian Thorsen:
tlf. 997 00 969
tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no

Varaordførar, Kristin Nåmdal:
tlf. 474 66 296
kristin.namdal@meland.kommune.no

Linda Neset:
478 25 146
lindaneset@gmail.com

Anne Britt Almelid
tlf. 901 91 643
annebritt.almelid@gmal.com

Ann-Jorunn Farestveit:
tlf. 416 45 012
ann-jorunn-f@hotmail.com

Liv Anne Aanesen:
tlf. 976 28 131
aktiv.i.modalen@gmail.com

Frank Stian Steinsland:
tlf. 971 36 999
stian.steinsland@hotmail.no

Kjetil Eikefet:
tlf. 476 35 709 kjetil.eikefet@lindas.kommune.no

Håvard Engeseth:
tlf. 919 96 330
havard@unimicro.no

Svanhild Moberg Nordaas:
tlf. 975 32 026
svanhilds@msn.com

Sigmund Ingvald Vikane:
tlf. 905 70 181
sigmund.vikane@gmail.com

Roger Wilhelm Fure:
tlf. 979 42 308
modalen.marked@coop.no

 

Robert Helland:
tlf. 904 14 147
robhelland@gmail.com

Web levert av CustomPublish