Kommunestyremøte 14. desember 2017

Da har vi hatt årets siste kommunestyremøte, og det ble et bra møte.
Kanskje ny rekord i antall timer, men debatten og stemningen var god.

Møteplanen og papirer finnes her http://innsyn.sing.no/Modalen/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=124&​

Det ble et møte med flere avtalte innslag, så sakslisten ble tilpasset underveis for å fylle tiden best mulig

Kari Natland presenterte prosjektet Nordhordland Biosfæreområde, og da saken kom opp gikk kommunestyret inn for å bli med videre i prosjektet. Det går an å lese mer om prosjektet på nettsiden http://www.nordhordlandbiosphere.no/

Så gikk vi gjennom referat og orienteringssakene før vi fikk besøk av konsulent som hjalp oss med å stake ut en kurs for hvordan vi skal få på plass regulering av nytt boligområde rundt Mo.

For alle som går med planer om å gifte seg er det verdt å merke seg at fra 1.1.2018 er det kommunen som står for de borgerlige vigslene. Og Modalen kommune er som vanlig serviceinnstilt! 

Etter lunch fikk vi presentert det ferdige skisseprosjektet på nytt service og tjenestesenter. Tegningene var fine, og jeg er ikke i tvil om at et slikt bygg hadde blitt fint. Det er vel ikke feil å si at spenningen knyttet seg til prisen. Noen vil kanskje si at 63 millioner er for mye penger?

Vi har jobbet en del med budsjettet allerede, så det var ingen store overraskelser som kom der. Det går mot trangere tider, og vi må kutte på alle avdelinger. Lavere inntekter og økte utgifter gjør at alle må være med å bidra. Det er klart at når vi kutter 5 - 6 stillinger så vil det merkes, og det vil merkes på alle tjenester i kommunen. Men vi mener vi fortsatt skal kunne yte gode tjenester til innbyggerne i Modalen.

Og med den økonomiske utviklingen i bakhodet ble det gjort noen endringer i investeringsbudsjettet. Noen poster ble skåret litt ned, og noen ble forskjøvet, slik at vi kom ned i ca 5 millioner i investeringer. Vi må fornye oss selv om inntektene går ned. Ellers risikerer vi å spare oss til fant.

Kommunestyret møtes igjen over nyttår, og da skal vi bestemme både hva vi gjør med nytt "kommunehus", og tomteland rundt Mo. 

Det blir spennende!

Web levert av CustomPublish