Kommunestyremøte 09.11.2017

I dag hadde vi et kommunestyremøte med en kort saksliste, men mye informasjon.
Både velferdsteknologiprosjekt i Nordhordland, og tertialrapport ble nøye gjennomgått. Mye spennende som skjer.

Helga Irene Ellingsen presenterte prosjektet som går på innføring av ulik velferdsteknologi i kommunene i nordhordland. Fokus er å gjøre tjenestene bedre, og gjennom dette også klare å ta hånd om den såkalte eldrebølgen.