Kommunereforma

Vi har no lagt ut ein snarveg på heimesida  i menyvalet på høgre sida. Der kan du lett  finna opplysningar om ulike vedtak og referat frå drøftingsmøte i «Kommunereformprosjektet i Nordhordland». Opplysningane  vil verte oppdatert her i den vidare prosessen.

Web levert av CustomPublish