Kommuneplan for Modalen 2015 - 2026 er vedteken.

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Modalen i medhald av plan- og bygningslova  15.oktober 2015, sak 33/15.

Planen består av: Planomtale samfunns og arealdel med konsekvensutgreiing og ROS-analyse, føresegner, rettningliner og plankart.

Web levert av CustomPublish