Kommuneplan for Modalen 2015-2026

Kommunestyremøte utsette den 18. juni handsaminga av framlegget til ny kommuneplan og arealplan. Kommunestyret ønskte ikkje å omdisponera dyrka jord til utbyggingsføremål på Mo slik framlegget la opp til.

Kommunestyret vil derfor ha utgreidd kostnader for opparbeiding av eit alternativ bustadareal i «Trohaugen».

 

Arealplan og kommuneplanen 2015 - 2026 for Modalen kommune vart vedteken av kommunestyret i sak 033/2015

 

 

Web levert av CustomPublish