Kommunelegen

Frøydis Gullbrå er kommunelege og leiar for helsesenteret.

Kommunelegen har ansvar for legetenesta, helsestasjon, skulehelsetenesta, fysioterapitenesta og psykisk helsearbeid i kommunen.

 

 

FASTLEGETELEFONEN, 810 59 500.

Nummeret til fastlegetelefonen er landsdekkjande, og skal brukast i samband med byte av fastlege og/eller opplysningar om kven som er den einskilde sin fastlege. Andre henvendelsar skal gå til helsesenteret eller via kundetorget.

Bruk av 810-nummer belastar innringaren kun med lokaltakst.

Vikarlege
Det vil vere vikarlege for Frøydis Gullbrå i april og mai. Faste dagar fpr pasientkonsultasjon vil vera som tidligare måndag og torsdag. Det vil ikkje vere lege tilgjengelig på tysdagar i denne perioden, men kontoret er opent for blodprøvar, resept- og timebestillingar.

 

 

 
 

Web levert av CustomPublish