Kart og oppmåling

Kart og oppmåling har ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av kommunen sine geodata.

Her kan du finne kva tenester kart og oppmåling kan tilby: http://bing.nu

Oppgåver:

- Innmåling og stikking av data
- Delingsforretning
- Oppmålingsforretning og grensejustering
- Samanslåing av eigedomar
- Registrering i Matrikkelen (Grunn-, Adresse- og Bygningsregisteret)
- Ajourføring av kart
- Digitalisering av planar
- Digitale kart på SOSI- eller DXF-format
- Situasjonskart og matrikkelbrev på e-post eller per post
- Meklar/takstopplysningar via infoland, www.eiendomsinfo.no
- Kartfagleg støtte til andre avdelingar

Kartportalen vår heiter nordhordlandskart.no. 

Web levert av CustomPublish