Intensjonsavtale og kommunereform

Etter kommunestyrevedtak i forrige periode har vi deltatt i forhandlingene om en stor Nordhordlandskommune. Her har vi prøvd å synliggjøre hvilke posisjon Modalen vil få i en stor kommune. Forhandlingene har resultert i en intensjonsavtale som ble undertegnet i dag.

Jeg har hele tiden vært kritisk til ordet intesjonsavtale. Dette ordet gir inntrykk av at kommunene med ordførerne i spissen har en intensjon om å bygge en ny stor kommune. Samtidig har det vært tydelig at vi har hatt litt ulik tilnærming til disse forhandlingene. Noen av forhandlingsutvalgene har virkelig ønsket å få til en sammenslåing, mens vi andre har sett på dette som forhandlinger for å se på muligheter. For meg har målet hele tiden vært å få opp et alternativ til det å stå aleine, slik at kommunestyret i Modalen kan ha grunnlag for å ta et standpunkt.

Neste skritt i prosessen er at kommunestyret skal vurdere om de vil at intensjonsavtalen skal ut på høring eller ikke. Hvis ja, så er det planlagt folkemøter og folkeavstemming, før kommunestyret tar sin avgjørelse i juni.

Jeg signerte avtalen for å ha noe å ta tilbake til kommunestyret. Alternativet var å ikke signere, og da hadde det store Nordhordlandsalternativet vært dødt for Modalen sin del. Den avgjørelsen om å legge det alternativet dødt vil jeg heller overlate til kommunestyret.

Web levert av CustomPublish