Høyring av ”vesentlege vassforvaltningsspørsmål”

På vegne av arbeidsutvalet til Vassregion Hordaland legg Hordaland fylkeskommune ut dokumentet «Vesentlege vassforvaltningsspørsmål» ut på høyring.
Dokumentet peikar på dei største hovudutfordringane for vassregionen. Høyringsperioden er på 6 månadar med frist 31. desember 2012.

.

Web levert av CustomPublish