Helsesøster

HELSESTASJONEN:

Helsesøster er i Modalen 1 dag kvar veke.

Kommunen har avtale med Masfjorden kommune,  helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

Ho kan treffast på mob. 99526851.

Målgruppa for skule- og helsestasjonstenesta er born og unge i alderen 0 - 20 år. Tenesta er lovpålagt og skal førebyggje sjukdom, fremja god fysisk og psykisk helse samt fremja gode sosiale og miljømessige forhold for barn og unge.

 

Helsestasjonen tilbyr:

 • Heimebesøk etter fødsel

 • Regelmessige konsultasjonar med born og deira føresette

 • Barnekonsultasjoner med lege

 • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet

   

  Skulehelsetenesta tilbyr:

 • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet

 • Enkeltsamtalar med- og oppfølging av elevar med ulike behov

 • Helsesøster har grupper og deltar i undervisning på skulane

   

 

Web levert av CustomPublish