Helsesøster vikariat

Modalen kommune har ledig fødselsvikariat for helsesøster i 50% stilling frå 1. september 2015 til 1. juli 2016.

Om arbeidsstaden

Kontoret ligg i Helsesenteret på Mo. Her vert du ein del av eit godt og samansveisa kollegium med lege, helsesekretær,fysioterapeut og to psykiatriske sjukepleiarar. Arbeidsområdet omfattar heile helsesøsterfunksjonen. Hovudvekt av arbeidet er på helsestasjon med born i alderen 0-5 år og skulehelsetenesta med 1.-10. klasse.

 

Krav til søkjar

Du må vere utdanna helsesøster, og det er ein fordel om du har erfaring frå arbeid med helsestasjon og skulehelseteneste.

Den som får stillinga må levere tilfredsstillande politiattest.

 

Me kan tilby

Løn og arbeidsvilkår etter avtale

 

Søknadsfrist    12.08.2015                                Utlyst dato        27.07.2015                          

Søk på stillinga her.

Kontaktperson

Oddvin Arne Neset, Ass rådmann, tlf: 56599031, mobil: 90609941, oddvin.neset@modalen.kommune.no

Frøydis Gullbrå, tlf: 56599040, froydis.gullbra@modalen.kommune.no

Web levert av CustomPublish