Helsesenteret

Helsesenteret ligg i turistkomplekset i Mo sentrum, tlf. 56 59 90 40.

Her finn du:

Legekontor
Helsestasjon
Fysioterapi
Psykisk helse

Helsesenteret

Frøydis Gullbrå, kommuneoverlege er leiar for helsesenteret. Kommuneoverlegen har ansvar for legetenesta, helsestasjon/ skulehelsetenesta, fysioterapitenesta og psykisk helsearbeid i kommunen. 

Helsetenesta omfattar desse delområda:

-Helsefremjande og førebyggjande arbeid

-Diagnose og behandling

-Medisinsk habilitering og rehabilitering

-Medisinsk naudmeldeteneste

 For opningstid og program, sjå link til månadsprogrammet.

Kontakt oss:

Kommuneoverlege Frøydis Gullbrå , tlf 56 59 90 40, e-post: froydis.gullbra@modalen.kommune.no

Helsesekretær Trude Fykse, tlf 56 59 90 40

Psykiatrisk sjukepleiar Jorunn Hårvik Brekkhus, tlf 56 59 90 48, e-post:
jorunn.harvik.brekkhus@modalen.kommune.no

Fysioterapeut Terje Askeland, tlf 56 59 90 43, e-post: 
terje.askeland@modalen.kommune.no

Helsesøster Linn-Merete Taule, tlf 56 59 90 42, e-post:
linn-merete.taule@modalen.kommune.no 

FASTLEGETELEFONEN, 810 59 500.

Nummeret til fastlegetelefonen er landsdekkjande, og skal brukast i samband med byte av fastlege og/eller opplysningar om kven som er den einskilde sin fastlege. Andre henvendelsar skal gå til helsesenteret eller via kundetorget.

Bruk av 810-nummer belastar innringaren kun med lokaltakst.

Web levert av CustomPublish