Helleristningane

Mostraumen er ein 400 meter lang tidevatnstraum ved innløpet til Mofjorden. På det grunnaste er den berre 3,5 meter djup. Det er ein vakker straum i eit særeige kulturlandskap. I bergveggen på Seljaneset som Mostraumen går forbi, vart det i 1994 oppdaga helleristingar frå Bronsealderen.

Web levert av CustomPublish