Helleristingane

Mostraumen er ein 400 meter lang tidevassstraum ved innløpet til Mofjorden. På det grunnaste er han berre 3,5 meter djup. Det er ein vakker straum i eit særeige kulturlandskap. I bergveggen på Seljaneset, som Mostraumen går forbi, vart det i 1994 oppdaga helleristingar heilt tilbake til bronsealderen (3000 år sidan).

Web levert av CustomPublish