Du er her: Start/Tenester

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Tjenesten oppdatert: 28.09.2017 17:04

Web levert av CustomPublish