Grøftetilskot i jordbruket

God drenering er avgjerande for å kunne auke matproduksjonen i åra som kjem.

Ein kan berre få tilskot til tidlegare grøfta jord. Tilskotssatsane er 1 000 kr/daa ved systematisk grøfting inkludert profilering eller omgraving. For usystematisk grøfting inkludert avskjæringsgrøfter er satsen 15 kr/meter. Berekna tilskot under 3 000 kr per søknad blir ikkje utbetalt.
 

Søknader om tilskot til drenering skal sendast til kommunen på eige søknadsskjema. Fortløpande søknadsfrist.

Ta kontakt med landbruksforvaltninga for meir informasjon.

Web levert av CustomPublish