GRENSEJUSTERING MELLOM MODALEN OG VAKSDAL KOMMUNAR.

FYLKESMANNEN SIN KONKLUSJON ER SENDT TIL KOMMUNALDEPARTEMENTET

Fylkesmannen sin konklusjon er at han ut frå ein heilskapleg vurdering ikkje vil tilrå at søknaden om grensejustering blir tatt til følgje.

Les heile brevet og grunngjevinga, (vedlegg):

Web levert av CustomPublish