Gjeldane planar

Gjeldane kommunale planar
Plan Kontakt tlf.
Kulturminnevernplan   Vedtatt 2000 Ove Sæbø 56 59 90 04
Strategisk næringsplan Vedtatt 1998  (under arbeid) Ove Sæbø 56 59 90 04
Folkehelseoversikt (under arbeid) Ove Sæbø  
Kultur, idrett og friluft  og folkehelse (plan skal kome) Ove Sæbø

 

Frivilligplan (under arbeid)  Ove Sæbø 56 90 04

 

Web levert av CustomPublish