Gjeldane planar

Gjeldane kommunale planar og dokument
Plan Kontakt tlf.
Kulturminnevernplan   Vedtatt 2000 Ove Sæbø 56 59 90 04
Strategisk næringsplan 2017 -2021 Ove Sæbø 56 59 90 04
Folkehelseoversikt Modalen 2017 Ove Sæbø 56 59 90 04
Kultur, idrett og friluft  og folkehelse (plan skal kome) Ove Sæbø

 

Rusmiddelplan 2013 -2017 Ove Sæbø 56 59 90 04
Frivilligplan (under arbeid)  Ove Sæbø

56 59 90 04

 

Web levert av CustomPublish