Flyktningane frå Syria

Flyktningefamilien m.f frå Syria

Fyrste flyktningane er på plass i Modalen

Våre nyinnflytta innbyggjarar frå Syria  var allereide på sin andre dag i Modalen med på informasjonsmøte om tilhøva i Syria. Frå IOM (International Organization for Migration) held Shiva Adhikan og Miriam Khider føredrag.

På bilde er frå venstre, Miriam med Mariam på fanget, mor Amal, Shiva i bakgrunnen, far Zakaria med Rahaf på fanget og Marwan. Marwan, som også kjem frå Syria, har budd nokre år i Modalen og er til stor hjelp som tolk og medhjelpar for vår flyktningkonsulent Sissel Hindenes

Ein ny familie med flyktningar frå Syria vil kome til Modalen i slutten av september. Denne familien er også på 4, men har budd ei tid i mottak i Norge før dei kjem til Modalen.

Web levert av CustomPublish