Vegstenging.

Fv. 569 ved Slottet i Modalen

Fylkesveg 569 ved Slottet i Modalen kan verta stengd i opptil 1 time måndag til sundag frå 27. oktober til 14. desember 2014, frå kl.07.00 til 19.00. Opning for gjennomkøyring kvar heile time. Buss i rute og utrykningskøyretøy får passera. Info 175.

 

 

Web levert av CustomPublish