Framtiden for Modalen kommune

I dag er en historisk dag i Modalen kommune. Kommunestyret har hatt møte med bare en sak på sakskartet. "Kommunestruktur - vurdering og val av framtidsløysing for Modalen".

Og for å ta konklusjonen først. Et enstemmig kommunestyre gikk inn for at Modalen kommune skal gå videre som egen kommune.

Man kan si hva man vil om kommunereformen, men kommunestyret har gjort en god jobb. Vi har vurdert mulighetene, sett på utfordringene, hørt på administrasjonen og tatt vårt valg.

Det endelige vedtaket lyder:

"Modalen kommune har vurdert sin framtidige situasjon i høve ulike alternativ i arbeidet med kommunereforma. Det er gjennomført høyring om intensjonsavtalen «Nordhordland kommune».

I den rådgjevande folkerøystinga deltok 74 % av dei røysteføre. 95,8 % røysta for at Modalen skulle halda fram som eigen kommune.

Med eit så klart svar frå innbyggjarane, seier Modalen kommunestyre nei til å verta ein del av Nordhordland kommune.

Me meiner Modalen har både økonomiske midlar og mennskelege ressursar til å kunna løysa framtidige oppgåver og gje innbyggjarane våre gode tenester. Det vert lagt til grunn at dei gode interkommunale samarbeidstiltaka vert vidareførte.

Modalen kommunestyre vedtek derfor å halda fram som eigen kommune"

 

 

Web levert av CustomPublish