Mo samfunnshus

Mo samfunnshus ligg i Mo sentrum. Utleigedelen inneheld kjøkken, ein liten sal med plass til omlag førti personar og ein stor sal med scene. Her er plass til omlag 120 personar. I andre høgda er det kontor for kommuneadministrasjonen. For leige av lokala ta kontakt med Kundetorget, 56599000,

 e-post:  postmottak@modalen.kommune.no

 

 

 

Web levert av CustomPublish