Formannskapsmøte 19.januar 2016

Da er vi i gang med politikken i det nye året. Første formannskapsmøtet var i grunnen et godt bilde på hvilke utfordringer vi kommer til å møte i det nye året. Her trekker jeg ut noen momenter fra møtet, men oppfordrer alle til å lese sakspapirer og protokoller på Modalen kommune sin hjemmesider.

I orienteringssakene i møtet så vi på status på saken "Nytt service-/næringsbygg". Drøftingene gikk på hvor saken står og hvordan vi skal ta den videre. Etter litt frem og tilbake ble vi enig om at saken lever videre, men vi er i vår nødt til å prioritere kommunereform og flyktninger. Planen er at formannskapet som styringsgruppe skal sette av litt tid på hvert møte til å se på saken slik at den holdes "varm". Den umiddelbare planen er å involvere kommunestyret både når det gjelder utforming og planlegging. Vi har et skisseprosjekt, men det ligger nok i kortene at det ikke er den endelige planen for et nytt bygg.

Vi diskuterte også områdeplanen for Otterstad og Trohaug. Også her er formannskapet planutvalg og styringsgruppe. Ordfører og varaordfører i samarbeid med teknisk sjef skal forberede en sak for kommunestyret. Det er viktig å forankre prosessen der.

En stor debatt i formannskapet var også kommunestruktur. Forslaget til inntektssystem for kommunene har nå kommet ut på høring, og slik forslaget ligger vil det ikke gi noen store utslag for kommunen. Det er likevel klart at vi får lavere inntekter de neste årene, spesielt på grunn av fallende eiendomsskatt. I og med at strømprisene er lave synker verdien på verk og bruk, og eiendomsskatten synker. Bare her kommer vi til å tape ganske mange millioner de neste årene.
Samtidig er vi pålagt å utrede konsekvensene rundt en kommunestruktur endring. I formannskapet ble vi enig om å se på konsekvensene med å slå seg sammen med Masfjorden. Og så er det ikke til å stikke under en stol at befolkningen i Eksingedalen og Eidslandet bruker våre tjenester. Derfor ønsker vi også å utrede konsekvensen av at Eksingedalen og Eidslandet blir en del av Modalen kommune. Det er tross alt hit innbyggerne reiser.

Kort fortalt de viktigste sakene. Jeg er åpen for spørsmål på tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no

Web levert av CustomPublish