Modalen formannskap

Formannskapet 2015 - 2019_900x600.jpg

Formannskapet innstiller i saker som skal til kommunestyret, og er kommunen sitt planutval. Formannskapet er sett saman av 5 medlemmer frå kommunestyret. Ordføraren leiar formannskapet og rådmannen er sekretær.

Modalen formannskap 2015 -2019
 

Solrenningslista

Samlingslista
Ordførar, Tom Kristian Thorsen Varaordførar, Kristin Nåmdal
Linda Neset Kjetil Eikefet
Ann-Jorunn Farestveit  
Web levert av CustomPublish