Stemmesedler kommunereform

Stemmesedler kommunereform

Folkeavstemming om kommunereform

Mandag 23. mai er det folkeavstemming om kommunereform i Modalen. Her må alle være med og stake ut kursen for Modalen i fremtiden!

Jeg mener Modalen bør gå videre som egen kommune!

Bakgrunnen for kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet og gi bedre tjenester til innbyggerne. Slik jeg ser det vil Modalen som egen kommune kunne gi bedre tjenester til innbyggerne. I en stor kommune blir vi en utkant.

En ting er viktig å huske på. Dette er ikke et vinn eller forsvinn for Modalen kommune. Det er ikke slik at hvis vi fortsetter som egen kommune nå, er vi dømt til et evig liv i ensomhet. Hvis vi en gang i fremtiden ønsker å bli en del av en større kommune, så kan vi se på kommunegrensene igjen. Spørsmålet er hva vi synes er best nå!

Vi må ikke gjøre våre valg basert på frykt. Vi må se muligheter. Og jeg mener lokalsamfunnet i Modalen har best muligheter hvis Modalen kommune består som i dag!

 

Vil gjerne oppfordre alle til å stemme! Jo større valgdeltakelse, jo bedre. Da får kommunestyret et godt grunnlag for det videre arbeidet!

Web levert av CustomPublish