Flyktninger til Modalen. Hva skjer?

Som vi alle vet er det vedtatt å ta imot 10 flyktninger i 2016. Vi har nylig fått oppfordring fra Fylkesmannen om å øke tallet til 12. Det ligger an til at disse kommer i løpet av februar og mars. Jeg har fått noen spørsmål om hva som skjer i denne saken.

Når man kommer som flyktning til Norge finnes det noen krav og forventninger fra staten. Disse kravene er knyttet opp mot den økonomiske støtten man får. Den økonomiske støtten gjelder for de første to årene, før man skal kunne stå på egne bein.

I løpet av disse årene skal man:

  1. Lære seg norsk
  2. Skaffe seg et sted å bo
  3. Få en jobb slik at man kan forsørge seg selv og sin familie

For å kunne lære norsk må nye flyktninger delta på norskkurs. Dette kurset går over to til tre dager i uken i to år. I tillegg skal de delta i språkpraksis på ulike arbeidsplasser i kommunen. Dette er en gratis arbeidskraft for bedriftene, da flyktninge allerede har sin inntekt. For at dette skal fungere er det viktig at arbeidsplassene i Modalen er positive til å ta imot flyktningene i språkpraksis.

Før vi kan ta imot flyktninger til Modalen er det en del ting som må være på plass.

  1. Vi må ansette noen som kan ha ansvaret for flyktningene
  2. Flyktningene må ha et sted å bo

Vi har gått inn i et samarbeid med Masfjorden om å ansette en flyktningkonsulent. Masfjorden har allerede bosatt 10 flyktninger, så vi kan dra mange erfaringer ut av dette samarbeidet. Her kan vi hente mye kunnskap vi ikke ville kunne ha oversikt over selv. Flyktningkonsulenten skal koordinere arbeidet på veien mot at de skal bli en del av det norske samfunnet. De er trolig vant til en annen kultur og en annen levemåte. Her skal konsulenten hjelpe til og veilede dem inn i vår hverdag. Alle kommunale avdelinger vil bli involvert i arbeidet med flyktningene.

Når det gjelder et sted å bo så har vi et hus med to leiligheter ledig på Øvre Helland. Det har vært noen betraktninger rundt bruken av dette huset. Norskkurset flyktningene er forpliktet til å delta på vil sannsynligvis være i Knarvik. Samtidig er det ønskelig at nye innbyggere skal bli best mulig integrert, også gjennom deltakelse i fritidsaktivitetene vi har. Det kan være problematisk å kombinere disse hensyn hvis man bor på Øvre Helland og kun kan bruke buss. Vi har også sett på alternative leiligheter i Mo området, og dette er også interessante muligheter. Modalen kommune jobber med disse problemstillingene, og håper på å få på plass en løsning som støtter opp om jobben med en god integrering.

I løpet av januar får vi et forslag fra IMDI med oversikt over hvem de ser for seg skal flytte til Modalen. Det er her vi ser hvem som kommer og hvilke bakgrunn og behov de har. Nå kan vi virkelig se konturene av utfordringene, og kan finne de beste løsningene med tanke på bolig og arbeid.

Etter det vil Modalen kommune invitere til informasjonsmøte. Da vil vi presentere hvem som kommer og hva innbyggerne i Modalen kan forvente. Da har vi konkret informasjon om de nye innbyggerne, og kan sette mer fokus på de konkrete tiltakene som blir satt i verk.

Jeg håper alle blir med og gjør en innsats for at dette skal bli en berikelse for samfunnet i Modalen.

Web levert av CustomPublish