Flyktningar

Flyktningtenesta i Modalen kommune

Modalen kommune har gjort vedtak på å ta i mot 12 personar i 2016 og plantalet for 2017 er sett til 8. Endeleg vedtak om dette vert gjort hausten 2017

Leiar: Assisterande rådmann, Oddvin Neset

Flyktningkonsulent: Sissel Hindenes, tilsett i 50 % stilling


 

07. juli 2016 Les meir

Flyktningar

Sissel Hindenes har teke til som flyktningekonsulent i Modalen. Stillinga er delt mellom Modalen og Masfjorden kommune. Ho vil jobba i Modalen 2-3 dagar for veka. Ho er no igang med å planleggja for buseting av flyktningar. Slik det ser ut no vil dei fyrste flyktningane koma til Modalen i slutten av mai.

06. april 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish