Fiske i Modalen

FISKE I MODALEN OG OMEGN
Det er gode høve for fiske i Modalen og omegn. Både i sjølve Modalsvassdraget og i fjella rundt er det laga gode oversikter.
Her finn du informasjon om Modalselva. Oppdaterte fangsrapportar, sal av fiskekort, vassføring m.m
Her finn ein informasjon om fiske i vatna rundt Modalen og fjellområda rundt.
Web levert av CustomPublish