Etablerersenteret

Etablerersenteret er en av Hordaland fylkeskommune sine tjenester

Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, veiledning/rådgivning og nettverkstreff til gründere entreprenører og oppstartsbedrifter i Hordaland. Tilbudet er både på norsk og engelsk.

Vårt tilbud:

Norsk

Kurspakken ABC Etablering består av 1-2-3 Etablering, Etablererkurs og Økonomikurs. Vi anbefaler gründere å ta hele kurspakken. Kurspakken koster kr. 1300. Men kursene kan og tas enkeltvis.

1-2-3 Etablering – 3 timers kurs – Her lærer man om det formelle som må på plass for å starte egen bedrift: Valg av selskapsform, risiko, skatt og moms, registering, lover og regler, etc.
Kurset koster kr.300 å ta enkeltvis.

Etablererkurs – To heldagers kurs – Her går vi dypere inn i forretningsplanen og jobber med forretningside og forretningsmodellerinng på dag 1. Dag 2 jobber vi med økonomi og skatt. Deltakerne jobber med sin egen forretningside.

Kurset koster kr. 800 å ta enkeltvis.

Økonomikurs – Heldagskurs – Her spiller deltakerne seg til økonomiforståelse gjennom spillet Økonomi Illustrartor®. Deltakerne blir satt i grupper og jobber sammen om et gitt case. Gruppen fungerer som et styre for bedriften som de følger gjennom fire fiktive år. Sammen må de ta tøffe strategivalg/avgjørelser om bedriftens økonomi og fremtid; Skal de investere i nytt produksjonsutstyr? Skal de betale ned mer på lånet? etc. I tillegg lærer deltakerne å sette opp resultatregnskap og balanse, samt regne ut nøkkeltall. Vi ser at deltakerne drar kunnskapen fra dette økonomikurset over til egen gründerprosjekt og at det går noen «lys» opp her.

Kurset koster kr.700 å ta enkeltvis.

Veiledning/rådgivning – Booke time etter behov – Veiledning om forretningsutvikling gis av oss rådgivere på Etablerersenteret. Forutsetting om at vedkommende har deltatt på et av våre kurs.
Tilbudet er gratis.

Treffpunkt – Frokostmøter – Rundt en gang i måneden arrangerer vi gratis frokostmøter med ulike dagsaktuelle tema for gründere. Møtene er åpen for alle og temaene varierer fra gang til gang.

Temaer kan for eksempel være; sosiale medier, salg, erfaringsutveksling/gründerhistorier, finansiering, etc.
Tilbudet er gratis.  

Engelsk:

1-2-3 Start Up – 4 timers kurs – Engelsk utgaven av 1-2-3 Etablering. Koster kr. 300.

Business economics course – Heldagskurs – Engelsk utgaven av økonomikurset. Koster kr. 700.

Veiledning/rådgivning – Booke time etter behov – Gis også på engelsk. Tilbudet er gratis.

 

Link Up @ The Library – Frokostmøter på engelsk – Fire ganger i året arrangerer vi gratis frokostmøter på engelsk med dagsaktuelle tema for gründere. Møtene er åpen for alle og temaene varierer fra gang til gang.

Tilbudet er gratis.

 

Mer informasjon på vår hjemmeside:

www.etablerersenteret.no

 

Del gjerne informasjon om Etablererfond også: http://etablerersenteret.no/etablererfond-for-bergensregionen/

Gründere som ønsker å starte eller nylig har startet egen bedrift kan søke om inntil kr.50.000 for å gjøre de nødvendige tiltakene for å starte egen bedrift (forretningsutvikling, nettverksbygging, kundeundersøkelser, kompetanseheving, etc.).

Web levert av CustomPublish