Etablerarhjelp

Har du lyst til å etablera eiga verksemd?

Her kan du få hjelp:

 

Etablerersenteret heldt etablerarkurs og gjev rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsverksemder og entreprenørar. Klikk inn på sida for å sjå deira kurskalender.

Kom-an.no – vegvisar for nyskaping er ein nettstad for etablerarar og innovatørar - oversyn etablerarkurs, tilskotsordningar og aktørar som kan støtte entreprenørar, program- og prosjektsatsingar i Hordaland.

Osterfjord Næringssamarbeid er ei fagleg og praktisk samarbeidsforening for å fremje næringsutvikling i Osterfjordregionen. Deltakarar er næringskonsulenten i Modalen, Industrikonsulenten på Osterøy og Vaksdal Næringsselskap AS.

Regionrådet Nordhordland IKS tilbyr etablerarsamtaler og etablerarkurs til deg som gründar. I tillegg legg dei tilrette for at du kan byggje nettverk med andre i same situasjon ved å arrangere etablerarsamlingar.

Spør OSS gjev deg svar på dei vanligaste spørsmåla om reglar for å starte og drive eiga bedrift. Sida gjev svar på vanlige spørsmål om lover og reglar som styrer bedriftenes forhold til myndigheitene og samfunnet elles, både i etableringsfasen og etter at verksemda er kome i gang. Fem statlige etatar, som har ansvaret for ein betydelig del av dei reglane du må følgje som næringsdrivande, har gått saman om disse sidene (NAV, Brønnøysundregistra, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Arbeidstilsynet). Finn du ikkje svar på det du lurer på, kan du sende ditt eige spørsmål til Spør OSS, som svarer deg direkte på e-post.
 

Bedriftskanalen.no tilbyr informasjon og rådgiving for små bedrifter.

Innovasjon Norge er du gründer få hjelp.

 


 

Web levert av CustomPublish