Etablerarfond for gründarar

Business Region Bergen har fått 1,3 millionar kroner fra Hordaland fylkeskommune som skal gå til gründarar og oppstartsbedrifter i Bergensregionen

Dette er ein mulighet for nyetablerte bedrifter i  kommunen til å få ei lita starthjelp. Pengane skal fordelast i løpet av 2015.

 

Kvar søkjar kan få inntil 50 000 kroner. Bedrifta eller enkeltmannsforetaket må vere starta i år, eller det må vere ein intensjon å etablere eit selskap seinere i år eller neste år. Søknadane blir behandla fortløpende av Business Region Bergen.

Kva kan det søkjast midlar til?

Tilskot frå etablererfondet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i tidleg oppstartsfase, og skal gje gründeren kompetanse om marked og økonomi. Aktuelle aktiviteter kan være:

•           Kundeundersøkelser

•           Brukerstudier og annen kartlegging for å få økt brukerinnsikt

•           Testing og videreutvikling av forretningside

•           Kostnader knytta til nettverksbygging

•           Styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

Stønaden kan ikkje brukast til anskaffelse av teknisk utstyr, inventar og tilsvarende.

Her er lenke til meir informasjon på våre nettsider kor det også ligg lenker til søknadsskjema. http://www.regionbergen.no/page/508/penger-til-nyetablerere

Nøl ikkje med å kontakta oss hvis de treng meir informasjon eller noko er uklart.

 

Tone Hartvedt
Kommunikasjonssjef / Director of Communications

Business Region Bergen
Strandgaten 6, NO-5013 Bergen

T:  +47 56 90 11 56
M: +47 917 29 055
tone@brb.no
http://www.brb.no

Twitter: @thartvedt

Web levert av CustomPublish