Endra praksis for utsending av kommunal informasjon

Modalen kommune har tidlegare sendt flygeblad med informasjon til alle husstandar ved ulike høve. Dette gjeld mellom anna åpningstider helsesenter, konsertar, arrangement m.m. Nye reglar i Posten gjer dette vanskeleg, og me må difor endra rutinene for utsending av kommunal informasjon.

Informasjon frå kommunen vil frå no verte publisert på heimesida og butikkane på Mo og Øvre Helland.

Web levert av CustomPublish