Ein attraktiv arbeidsplass

Vil du trivast i ein liten kommune med oversiktlege forhold? Då er Modalen plassen for deg!

Her kjem du tett på den enkelte innbyggjar, og saman med oss kan du  nyta det gode livet på landsbygda!  Samstundes er ikkje byen langt borte, berre ein times køyring til Bergen!

Me har:

  • Barnehage til alle born frå 10 md
  • Ein ressurssterk barne- og ungdomsskule
  • Godt utbygd eldreomsorg
  • Fin natur med gode turløyper og oppmerka stier
  • Gode rammevilkår for næringsverksemder
  • Aktivitetshus med symjehall,bibliotek, bowling, treningsrom og fleirbrukshall
Web levert av CustomPublish