Dialogmøte videregående skole

I anledning skolebruksplanen i Hordaland fylkeskommune ble det arrangert et dialogmøte. Omtrent 50 deltakere, både politikere, representanter fra skolene og næringslivet. Den store saken er at Austrheim videregående skole er foreslått nedlagt fra 2020. Alternativt forslag er å redusere Knarvik videregående med 300 plasser, og opprettholde Austrheim.

Først fikk vi en del presentasjoner for å sette lys på ulike problemstillinger

Rektor på Austrheim videregående skole presenterte tall og dokumentasjon rundt skolen.

Så ble Hordalandsavtalen presentert av Halvard Oppedal. Denne handler om kjøp av skoleplasser og transport. Elever fra Gulen kan bo hjemme og gå på videregående i Austrheim.

Næringslivet i Gulen ønsker å sette fokus på behovet for skolen for at folk skal flytte hjem. Hvis en bedrift i Gulen har folk på intervju blir de spurt om muligheten for barnehage, barne og ungdomsskole og videregående skole. Familier vil ikke flytte til Gulen uten trygget for sine barn. Hvis det blir slik at ungdommer må flytte på hybel for å gå på videregående, så er det krise for næringslivet i Gulen. Og eneste videregående skole i noenlunde reisevei fra Gulen er Austrheim Videregående skole.

Næringsliv på Radøy og Mongstad vil rekruttere lokal arbeidskraft for å opprettholde stabil arbeidskraft. Derfor må vi ha videregående skoler også i distriktene.


Så ble det åpnet for debatt rundt bordet. Mange tok ordet, og det er greit å oppsummere i noen få punkter.

  • Alle er enig om at lang reisevei er mest krtisk for de som ikke er i stand til å bo på hybel.
  • Vi trenger både Austrheim og Knarvik videregående skole for å dekke bohovene til næringsliv og elever.
  • Elevtallsprognosene viser at vi har behov for begge skolene i Nordhordland. Det å bygge ned videregående tilbud i distriktene for å dekke opp for overkapasitet i Bergen er uhørt!


Så her har fylkespolitikerne en utfording. Både hensynet til økonomi, men også hensynet til Hordaland. Vi trenger å bruke hele Hordaland, og da trenger vi to videregående skoler i Nordhordland!

Web levert av CustomPublish