P1020154

Dialogmøte Regional Transport Plan (RTP)

Deltok på et dialogmøte om Regional Transport Plan (RTP). Dette for å sette fokus på veistandarden i Nordhordland.

Deltakere var fem representanter fra Statens Vegvesen, fem representanter fra fylkeskommunen og regionrådet i Nordhordland. Vi fikk en status på prosjektet for Nordhordlandspakken, en status fra statens vegvesen på hva som er gjort med veier i Hordaland i det siste, og en status fra Hordaland fylkeskommune.

Så presenterte alle kommunene en oversikt over våre veier og hvilke problemer vi har med veinettet. Jeg fokuserte på Fv569 og Fv345, noe som er de eneste veiene vi har. Det er viktig å trekke frem at Fv569 er en omkjøringsvei fra E16 til E39. Det var naturlig å snakke om vedlikehold. Jeg viste noen bilder, og tilbakemeldingen var ganske grei. Store slaghull, oppsprekking og synkehull som kan ødelegger biler og være en klar sikkerhetsrisiko skal fikses fortløpende. Jeg har i etterkant av møtet vært i kontakt med Statens Vegvesen, og de har lovet å sjekke opp i status på veiene i Modalen. Dette må vi følge opp.

I Nordhordalandspakken ligger det 2 millioner kr som er øremerket veien fra Romarheim til Mo. Nå skal vi i gang med å foreslå og prioritere tiltak på den strekningen innenfor denne rammen. Gode forslag på tiltak mottaes med takk!

Web levert av CustomPublish