Byggjesaker

Nye byggesaksreglar trer ikraft fra 1. juli

 

Den 1. juli trer nye byggesaksreglar i kraft. Terskelen for søknadsplikt vert oppheva og fleire nye tiltak kan setjast i gang uten søknad til kommunen.

29. juni 2015 Les meir

Byggjesak

06. desember 2013 Les meir

Byggesak handsaming

24. september 2004 Les mer
Web levert av CustomPublish