Busetjing av flyktningar i Modalen

Modalen kommune har no fått spørsmål om å busetje overføringsflyktningar frå Syria. Familien er for tida i flyktningeleir i Libanon.
Familien, som består av mor og far og to jenter på 3 og 5 år, vil få husvære her på Mo.
Familien kjem mellom veke 35 og 42

Det vil bli halden folkemøte med besøk av IOM – International Organization for Migration – som vil halde foredrag om Syria.

Informasjon om dette kjem seinare.

Web levert av CustomPublish